Famous Inmates

S.No. Name Period up to
1 Sh. Giani Zail Singh
2 Sh. Gurcharan Singh Tohra
3 Sh. Surjit Singh Barnala
4 Sh. Randeep Singh Surjewala
5 Sh.Jai Parkash Narayan
6 Sh. Chander Shekhar
7 Sh. Harkishan Singh Surjit
8 Sh.Vijay Kumar Malhotra
9 Sh. Sharad Yadav
10 Sh. Srichand Goyal
11 Sh. Parkash Singh Badal
12 Sh. Balram Jakhad
13 Ch. Sultan Singh (Govt. of Assam)
14 Sh. Avtar Kishan Malhotra, CPI
15 Smt. Shila Didi
16 Smt. Chashma Devi
17 Smt. Sushma Swaraj
18 Sh. Beant Singh
19 Sh. Gurdial Singh Dhillon